Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Top 3 van de Schelse FLATERS

Top 3 van de Schelse FLATERS
Lokaal @ Vlaams Belang
Dit zijn de drie grootste flaters van het Schelse gemeentebestuur.

Op nr. 1: De erkenning van de Schelse moskee en de islamjongerenschool en dit zonder een eigen parking. De buren hebben schrik als het weekend wordt, wegens de algemene overlast.

Op nr. 2: De belasting op verticale constructies. Met misschien als resultaat dat men als gemeentebestuur naast de Electrabel-site is gevallen. Stelt u zich maar eens voor, wanneer men dergelijke belasting zou innen in Wallonië.

Op nr. 3: De toelage en subsidies aan linkse ngo's en verenigingen, deze gaan beter naar groeperingen van onze eigen Schelse en arme bevolking. Wij steunen landlopers, gehandicapten, noodlijders en leefloontrekkers. En even dit nog: Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) de bijdrage voor België is 135 miljoen 369.992 € voor 2017.Voor 2018 is dat 156 miljoen €. Dus we betalen al genoeg aan ontwikkelingshulp. Dit thema is heel gevoelig voor fraude volgens OLAF (Europees Bureau voor Fraudebestrijding). Waarom dan nog gemeenten en steden lastig vallen?

Myriam BAEYENS Lijsttrekker

Leo HAUCOURT Voorzitter