Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Strijdpunten 2018

Strijdpunten 2018
Afdeling

1. Een veilig en crimineelvrij dorp

2. Verdoken en pestbelastingen flink verminderen of afschaffen

3. Gemeentevoertuigen leasen of kopen op elektriciteit of CNG

4. Gemeentebelasting en onroerende voorheffing niet vermeerderen

5. Meer autoparkings in onze gemeente en meer bepaald in dorpskern

6. Afschaffing van retributie feestmateriaal voor verengingen van onze

gemeente

7. Afschaffen van belasting op motoren of drijfkracht

8. Geen belastingen op reclamedrukwerk

9. Afschaffing belasting op kleidelven

10. Geen positieve discriminatie voor vreemdelingen