Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Commissievergaderingen

Commissievergaderingen
Lokaal @ Vlaams Belang
Het is algemeen geweten dat commissievergaderingen niet naar de zin zijn van onze burgervader. Want deze kosten geld, dus, we doen er geen. Maar dat is tegen de wet. Ik wist al ongeveer een jaar dat men minstens er één moest houden. Maar ik wil niet altijd de kastanjes uit het vuur halen, en andere partijen van mij laten profiteren. Dus ik laat alles op zijn beloop maar onlangs deed ik beroep op de juridische dienst van onze partij. Ziehier hun verslag.
Beste,
ik verwijs naar ons telefoongesprek van enkele dagen geleden. Het klopt inderdaad dat decretaal bepaalt werd dat er vanaf 1 januari 2019 geen verplichting meer bestaat om commissievergaderingen te houden. Tot op heden was dat wel het geval, minstens één, namelijk deze waarin het intercommunale beleid afgestemd werd op het gemeentelijk beleid.
Vanuit het standpunt van de burgemeester is de beslissing geen enkele commissievergadering meer te organiseren, moeilijk te begrijpen. Het klopt dat die commissies geld kosten, maar op die manier kan bij elk stedenbouwkundigprobleem de gemeenteraad zich ontpoppen als een soort van technische commissie, wat de werkbaarheid niet de hand werkt. 
Met vriendelijke groeten.
Juridische Dienst Vlaams Belang

Leo Haucourt  Myriam Baeyens  gemeenteraadsleden Vlaams Belang